Voegden de vertalers woorden toe aan Lucas 3:23?

En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon van Jozef, den zoon van Heli, (Statenvertaling)

Probleem

Volgens sommigen hebben de vertalers de woorden “ alzo men meende” toegevoegd omdat die woorden tussen haakjes staan.

Oplossing

Wanneer de woorden “ alzo men meende ” toevoegingen van vertalers zouden zijn geweest zouden ze tussen vierkante haakjes [teksthaken] en niet tussen ronde haakjes ( parenthesen ) hebben gestaan, omdat vierkante haakjes vooral gebruikt worden om toevoegingen binnen een geciteerde of vertaalde tekst te markeren.

De reden dat deze woorden van Lucas tussen haakjes staan komt omdat Lucas een frase toevoegt die tegenwoordig als een soort commentaar zou worden beschouwd. In de Griekse tekst ontbreekt voor Jozef het woordje “de” terwijl het wel staat voor alle andere namen in de lange geslachtslijst in Lucas3. Dit betekent dat Jozef buiten de normale geslachtslijn staat. Dat klopt want Jezus was het product van de geboorte uit de maagd Maria die de dochter van Heli was waardoor Jezus de zoon van Heli was. Maria wordt niet genoemd omdat vrouwen normaal gesproken buiten de geslachtslijn worden gehouden. De reden dat Jozef wel wordt genoemd is omdat mensen meenden dat Jezus zijn zoon was.

In de Nieuwe Bijbel Vertaling wordt het vers als volgt vertaald:

23 Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli, (NBV)