INDEX


'Abdu-l-Malik, 47.
'Abdu-l-Malik b. Juraij, 19.
Abu Bakr, 18, 37, 40, 64.
Abu Daud, 14, 33, 34, 35, 49, 88, 91.
Abu Dharr, 30.
Abu Hanifa, 18, 22.
Abu Huraira, 10, 15, 16.
Abu Yusuf, 18.
Ahmad b. Hanbal, 23, 33—4, 51—2, 62, 82.
'Alau-l-Din b. Muttaqi, 5.
'Ali, 64, 79.
Ameer Au, Rt. Hon., 61, 159, 169f.
Antichrist, 90.
Arnold, Sir T. W., 7.
Asin, Prof., 146, 158.
Ibn 'Aun, 17, 50.

al-Baghawi, Muhammad, 5.
al-Bazzar, 90.
al-Baihaqi, 93 n.
Bevan, E., 126 n.
Brockelmann, C., 30, 35.
al-Bukhari, 10, 18, 24, 26—33, 43, 50, 55, 171.
burda, 57.
Burton, Sir R., 115 n., 127 n.

Caliphate 9 f.
Cheragh Ali, 76 n., 95.
Christian influence, 132 f.

Dajjal, 90 f.
al-Daraqutni, 75 n., 93.
al-Darimi, 35, 43 n.
Dhu-l-Rumma, 16.
Doughty, C., 118 n.
Driver, S. R., 53 n.

Eschatology, 157 f.

al-Fakhri, 62 n., 114 n.

al-Ghazali, 147.
Goeje, M. de, 40 21.
Goldziher, I., 5, 43, 59 n., 71 n., 82 n., 96, 140, 147 n.

Hadith, derivation of, 10; writing of, 15 f.; on ethics, 99; on trade, 101; on divorce, 102; on courtesy, 103 on slavery, 105; on animals, 106; on retaliation, 107; on theft, 110; on jihad, 110; on oaths and vows, 111; on folklore and animism, 115; on snakes, 116; on jinn, 117; on spells, 119; on divination, 120; on women, 124 on customs, 126; on aspects of Muhammad, 150.
haggada, 70 n., 82, 100.
al-Hajjaj, 42.
al-Hakim, 92.
Hamilton, C., 165 n.
hasan traditions, 88.
Houdas, M., 27, 31 n., 78 n., 121 n., 122 n.

Ijaza, 22, 36.
ijma', 75, 80, 93.

Jarrctt, H. S., 168.
Jesus Christ, 72 f., 90, 135 n.
Jewish influence, 81, 118, 137.
al-Jurjani, 86.
Juynboll, T. W., 171 n.

Kanzu—l-'Ummal, 5, 98, 158.
Ibn Khaldun, 81, 89, 93, 159.
Ibn Khailikan, 28 n., 29.
at-Kindi, 133.
Kreht, L., 30, 43 n., 59 n., 78 n., 171.

Lammens, H., II n., 38.
Lane, E. W., 51 n., 123 n., 128 n.

Macdonald, D. B., 71 n.
al-Mahdi, 89 f.
Ibn Maja, 33 f., 48, 114.
Malik b. Anas, 11, 18—22, 40.
al-Ma'mun, 52, 62.
Margoliouth, D.S., 7, 12 n., 21 n., 24, 60 n., 121 n., 122 n., 124 n., 145.
al-Mas'udj, 74 n.
Matthews, A. N., 98 n.
Miracles, 135 f.
Mishkatu-l-Masabih, 45 n., 71 n., 75 n., 99.
Muawiya I, 38, 39, 47, 51, 115.
Mudawwanat, 21.
Muhammad b. Ya'qub al Kulini, 63.
Muir, Sir W., 13, 19, 34, 50 f.76 n., 79 n., 115 n.
Munawala, 22, 36.
Murjiites, 27, 28, 44, 45.
Musannafat, 25—7, 31.
Muslim b. al-Hajjaj, 31, 84, 93.
musnad, 23, 25—6.
Muwatta 19, 20, 22, 29, 71.

al-Nasai, 33—5.
al-Nawawi, 94.
Nicholson, R. A., 77, 80.
Nihaya, 119 n., 121 n., 124 n. Nöldeke, T., 64 n.

Parables, 140 f.
Pirke Aboth, 99 n.

Qadar, 171 f.
al-Qastallani, 26, 30.
Qussas, 82.
Ibn Qutaiba, 72 f., 77.

Rai, 66, 69.

ibn Sa'd, 143.
Sahih (of Bukhari), 26—9, 93.
Sahih (of Muslim), 31.
Sa'id b. Abs 'Aruba, 10.
Salisbury, E. E., 88 n.
Al-Shafi'i, 18, 43, 72.
Shahr b. Haushab, 50.
Al-Shahrastani, 116 21, 122 n.
al-Shaibani, 18, 19, 22, 43, 71.
Shi'as, 24, 63.
Ibn Shihab al Zuhri, 19.
Shu'ubiyya, 70.
Sprenger, A., 15, 22 n., 50 n., 84 n.
al-Suhaili, 90.
al-Suyuti, 60—1, 68, 123 n., 168.
Syrian hadith, 48.

al-Tabari, 47.
Talabu-l-'Ilm, 12, 24, 66, 68.
Talmud, 51 n., 50, 70, 118 n., 129 n.
Tarjama, 26 f., 59.
al-Tayalisi, 50 n.
al-Tirmidhi, 33 f., 48, 50 n., 61 n., 91, 127 n.

'Uthman, 48, 64, 79
'Umarb. 'Abd-al-Aziz, i8, 19, 41,46.
Umayyads, 18, 20, 24, 37, 40, 49.

Wallu-l-Din, 5.
Weir, T. H., 14.
Wellhausen, J., 51 n.
Wensinck, A. J., 6.

Yahya b. Yahya al-Masmudi, 22.
al-Yunini, Muhammad, 30.

Al-Zuhri, 48, 50, 78, 89.
Zwemer, S. M. 115 n.


The Traditions of Islam [Table of Contents]
Answering Islam Home Page